دسته بندی

Share

» :: تاثیر اینترنت و تلفن همراه بر سلامت روان دانش آموزان دبيرستاني (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word ) تعداد صفحات 79

هدف اصلی این طرح، بررسی آسیب های ناشی از تلفن همراه و اینترنت بر روی   دانش آموزان می باشد . با انجام این تحقیق می خواهیم علل استفاده نادرست از این وسایل را بفهمیم و تاثیراتش را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نحوه ی رفتار وی با دیگران را بررسی کنیم و این را بفهمیم که آیا جنس فرد در استفاده کردن از این وسایل تاثیر دارد یا نه و اینکه کدام یک بیشترین استفاده را از این وسایل دارند . با انجام این پژوهش  می خواهیم والدین را ر این زمینه آگاه تر کرد. تا بتوانند کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند. در اين پژوهش كه با استفاده از روش اسنادي و پيمايشي و با بكار گيري پرسشنامه از نمونه اي به حجم 100 نفر از دانش آموزان دبيرستاني شهرستان فراشبند به عمل آمده است، با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته و به جز دو فرضيه رابطه بين پرخاشگري و نيز دروغگوئي كه با متغير اصلي رابطه ي معنادار نداشتند، بقيه ي متغيرها كه شامل آسيب هاي رواني، كنترل اجتماعي، خشونت، عدم تمركز و اختلال خواب با متغير اصلي رابطه ي معناداري داشتند.

چکیده ج

فصل اول  کلیات

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 6

1-4- اهداف پژوهش 7

1-5- تعاريف متغيرها 8

1-6- فرضيه هاي پژوهش.10

فصل دوم  ادبيات و پیشینه ي تحقیق

2-1- مباني نظري 12

2-2- تحقيقات پيشين 32

2-2-1- تحقيقات داخلي 32

2-2-2- تحقيقات خارجي 37

2-3- مدل پژوهش 42

فصل سوم  روش تحقيق

3-1- طرح پژوهش 44

3-2- جامعه، نمونه، روش نمونه گيري 44

3-3- روش جمع آوري اطلاعات 45

3-4- ابزار پژوهش 45

3-5- ويژگي هاي ابزار پژوهش 45

3-6- روش هاي آماري در تجزيه و تحليل 46

3-7- تعاريف 46

فصل چهارم -  تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- آمار توصيفي 49

4-2- آمار استنباطي 49

فصل پنجم  نتیجه گیری

5-1- خلاصه و نتیجه گیری 71

5-2- محدودیت هاي پژوهش 74

5-3- پیشنهادات 75

منابع و مأخذ 76

ضمائم 79

خرید و دانلود محصول

1396/01/12
دانلود پایان نامه تاثیر اینترنت و تلفن همراه بر سلامت روان , تاثیر تلفن همراه و اینترنت , تحقیق در مورد تاثیر اینترنت و تلفن همراه بر روی افراد , پایان نامه و تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی , علوم تربیتی , روانشناسی , دانلود تحقیق د رمورد تاثیرات منفی تلفن همراه و اینترنت بر هویت شخص , معایب و مزایای استفاده از تلفن همراه و اینترنت برای افراد , پایان نامه و تحقیق کامل در مورد تاثیرات تلفن همراه بر هویت و رفتار , اختلالات رفتاری و ارتباط آن با دنبای مجازی , دنیای مجازی و اختلالات رفتاری و فرد گرایی , اختلالات رفتاری , پایان نامه و تحقیق در مورد معایب و مزایای استفاده از تلفن همرا
تعداد صفحات : 79 | فرمت فایل : ووردWord | قابلیت ویرایش : دارد | با قیمت استثنایی : فقط 26000تومان | کاملا نایاب : است |